Archive for 08/02/2015

Despre transfigurare

IMG_8220

 

“Bărbatul este cea mai elevată dintre creaturi, Femeia este cel mai sublim ideal.

Dumnezeu a făcut pentru bărbat un tron, pentru femeie un altar.

Tronul emană, altarul sfinţeşte.

Bărbatul e capabil de orice eroism, Femeia de orice sacrificiu.

Eroismul înnobilează, sacrificiul aduce sublimul.

Bărbatul are supremaţia, Femeia are intuiţia.

Supremaţia semnifică forţa, Intuiţia reprezintă dreptatea.

Bărbatul este un geniu, Femeia este un înger.

Geniul este incomensurabil, Îngerul este inefabil.

Aspiraţia bărbatului este către Gloria supremă;

Aspiraţia femeii se îndreaptă către virtutea desăvârşită.

Gloria face totul mărit, virtutea face totul divin.

Bărbatul este un cod, Femeia este o evanghelie.

Codul corijează, evanghelia ne face perfecţi.

Bărbatul gândeşte, Femeia intuieşte.

A gândi înseamnă a avea un creier superior.

A intuit simţind înseamnă a avea pe frunte o aureolă.

Bărbatul este un ocean, Femeia este un lac.

Oceanul are perla ca-l împodobeşte, lacul – poezia ce-l luminează.

Bărbatul este un vultur care zboară, Femeia – o privighetoare care cântă.

A zbura însemnă a domina spaţiul, a cânta înseamnă a cuceri spaţiul.

Bărabatul este un temple, Femeia un sanctuar.

În faţa templului ne descoperim, în faţa sanctuarului îngenunchem.

Bărbatul e plasat acolo unde se sfârşeşte pământul, Femeia acolo unde începe cerul.”{ Victor Hugo}

 

Recent Entries »